Zelená úsporám

  • Dokumentace stavby ve skutečném provedení

  • Předem vybraní dodavatelé předpokládaných opatření vč. nabídek

  • List vlastnický

  • Fotodokumentace objektu