Katalog propočítaných pasivních domů

Všechny domy jsou počítány pomocí metody PHPP s klimatickýmy daty města Hodonín a s ideálním natočením dispozice vůči světovým stranám. V případě jakékoli změny, je nutno pasivní dům znovu přepočítat!

RD Rosa klasik