Zelená úsporám

  • Žádost pro SFŽP

  • Krycí list

  • Stavební část (technická zpráva, půdorysy, řez, pohledy)

  • Zajištění energetického posouzení stavby

  • Zajištění podání žádosti na SFŽP

  • Výkon stavebního dozoru

  • Doložení realizace na SFŽP