Obsah dokumentace

  • technická zpráva

  • koordinační situace

  • stavební část (půdorysy, řezy, pohledy)

  • plán kontrol stavby

  • statický výpočet

  • požární zpráva

  • energetický průkaz budovy

  • vnitřní instalace

  • osvědčení o autorizaci

  • přípojky inženýrských sítí *