Obsah dokumantace

  • popis stavby

  • situace    M1:250 (umístění na pozemku)

  • půdorysy M1:100

  • pohledy   M1:100