Úvodní stránka

2008-2018  přes 300 autorizovaných projektů staveb

Nabídka služeb

 • Překreslení stávající dokumentace do digitálního formátu dwg již od 500,-/RD "PASPORT STAVBY"

 • Nová zelená úsporám  

  zpracování dokumentace pro dotační programy z EU

 • Projektování staveb a jejich rekonstrukcí     

 • Prováděcí dokumentace dřevostavby do 3 dnů!

 • Projektování pasivních domů v systému PHPP

 • Zpracování  pasportizací komunikací a jiných ploch pro obce

 • inženýrské činnosti pro investory při zajištění jejich investičních záměrů 

 • Výkon stavebního a investorského dozoru

 • 3D vizualizace a architektonické studie

 • Výkaz výměr stavby - položkový rozpočet